Algemene voorwaarden Hosting, domeinnamen, VPS en Dedicated hosting AlfaDesign

 

Algemene voorwaarden: AlfaDesign

 

Definities

Webdesign: het maken van een ontwerp en/of website die ter beschikking wordt gesteld van de opdrachtgever en die slechts eigendom wordt van de opdrachtgever nadat alle bedragen vermeld in deze overeenkomst betaald zijn. Wanneer een website geleverd wordt met een Back-office en/of CMS tool is dit louter een licentie die de klant mag gebruiken en blijft dit steeds eigendom van AlfaNet bv.

Diensten

AlfaNet zal voor de duur van deze overeenkomst de diensten leveren zoals beschreven staat op in de offerte en/of bestelbon. Diensten niet vermeld in dit contract of bijkomende diensten kunnen nooit inbegrepen zijn in de prijs vermeld in dit contract en worden dus uitgevoerd aan ons normale uurtarief (€ 48/uur BTW exclusief) of na prijsafspraak

Toepasselijkheid

Bij het leveren van een jaar gratis hosting met/zonder domeinnaam zal deze overeenkomst gelden wanneer een bestelling geplaatst wordt via onze website van AlfaHosting (http://www.alfahosting.be). Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel toegelaten indien ze uitdrukkelijk vermeld worden in deze schriftelijke overeenkomst.

Levering en leveringstijd

De aanvang van de opdracht zal geschieden na ontvangst van een ondertekende offerte en de ontvangst van het overeengekomen bedrag als voorschot. Het niet halen van de datum vermeld als streefperiode kan in geen enkel geval een reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst of het vorderen van enige schadevergoeding. Na betaling van het voorschot zal AlfaNet aan de klant het ontwerp of script beschikbaar stellen, in samenspraak met de klant wordt er gestreefd naar het finale ontwerp. Dit ontwerp wordt getoond in een tijdelijke URL die AlfaNet ter beschikking stelt. Wanneer de klant akkoord gaat met het voorgesteld ontwerp wordt alle inhoud (teksten en afbeeldingen) toegevoegd en de website en/of script verder afgewerkt. Indien de klant aanmerkingen heeft, zal AlfaNet het voorgestelde ontwerp en/of script wijzigen tot de opdrachtgever tevreden is. Het niet tevreden zijn over een bepaald ontwerp en/of script kan in geen enkel geval een reden zijn tot ontbinding van het contract.

Facturering

AlfaNet stuurt in het kader van deze overeenkomst 2 facturen. Eerste factuur zal opgesteld worden voor aanvang van de opdracht en bedraagt 40% van het totaal overeengekomen bedrag. Tweede factuur worden opgesteld wanneer de opdracht ter beschikking wordt gesteld voor de klant en bedraagt de resterende 60% van het overeengekomen bedrag. Het effectief online zetten van de opdracht samen met eventuele opleiding zal gebeuren wanneer alle facturen betaald zijn.

Stopzetten van de opdracht

Indien de klant de overeenkomst wenst te verbreken is de klant verplicht om 40% van de overeenkomst te betalen. Wanneer de opdracht ter beschikking is gebracht is de klant verplicht om 60% van de overeengekomen bedrag te betalen. Wanneer de opdracht klaar staat voor effectief online te zetten is de klant verplicht om de opdracht volledig te betalen. In geval de opdracht niet uitgevoerd kan worden door AlfaNet, enkel dit aangekondigd wordt, heeft de klant het recht om de verplichtingen betreft de betaling niet uit te voeren.

Aanvang en beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een welbepaalde opdracht die zal uitgevoerd worden binnen een bepaalde streefperiode zoals vermeld in bijlage. Deze overeenkomst kan door de opdrachtgever uitsluitend aangetekend worden opgezegd. Alle betaalde bedragen blijven eigendom van AlfaNet. De opdrachtgever is AlfaNet steeds minimaal vijftig percent (50%) van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Na het online brengen van de opdracht is deze volledig opgeleverd. De klant beschikt over de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten wat in deze overeenkomst niet is inbegrepen.

Totale Overeenkomst

Deze offerte vormt een overeenkomst wanneer door beide partijen ondertekend wordt. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd, indien door beide partijen ondertekend. Klant gaat akkoord met de vermelding “Webdesign door AlfaNet bv” en een link naar AlfaNet haar website. Dit wordt onderaan van de website geplaatst. De klant gaat ook akkoord dat AlfaNet de opdracht vermeld in haar portfolio en sociaal media kanalen.